Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 των Πράξεων «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία»

Για να κατεβάσετε το τεύχος προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού πατήστε εδώ.