Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ορχήστρα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», προκηρύσσει ακροάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ορχήστρα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ.

Το καλλιτεχνικό προσωπικό θα συμμετάσχει διαδραστικά στην προετοιμασία και την παρουσίαση 52 παραστάσεων της όπερας του G. Rossini «O Κουρέας της Σεβίλλης» κατά την διάρκεια των σχολικών ετών 2013-14 και 2014-15 με περιοδεία σε δημοτικά σχολεία ανά την επικράτεια.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα για τους επιτυχόντες, απαιτεί διαθεσιμότητα για τις ανάγκες της περιοδείας.
 • Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα αποκλείει συνεργασία σε σχέση με τις υπόλοιπες παραγωγές της ΕΛΣ.
 • Η πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων θα γίνει από καλλιτέχνες που θα προσληφθούν σύμφωνα με τον Ν.2273/94.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση
Κατηγορία Πράξης Δράσεις Πολιτισμού για την Εκπαίδευση
Άξονας Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,
Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
Τίτλος Πράξης «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
Κενές θέσεις Βιολιά Ι (1), Βιολιά ΙΙ (1), Βιόλα (2), Βιολοντσέλο (2), Κοντραμπάσο (1), Φλάουτο (2), Κλαρινέτο (1)
Σύντομη Περιγραφή της Πράξης Διοργάνωση περιοδείας με διαδραστικές παραστάσεις της όπερας του G. Rossini:«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία της επικράτειας με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας στην υλοποίηση διαδραστικών μουσικοθεατρικών παραστάσεων.

Τυπικά προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διπλώματος η Πτυχίου από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το Κράτος, ή σχολών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή Ανώτερης Σχολής μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μουσικής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν 1) σε ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής, 2) εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση (Prima vista) και 3) σε ένα υποχρεωτικό έργο που καθορίζεται για κάθε όργανο ως εξής:

Α) Βιολί
Επιλογή ενός από τα παρακάτω κονσέρτα για βιολί του Μozart:

 • Κονσέρτο αρ.3 σε σολ μείζονα Κ216,1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.
 • Κονσέρτο αρ.4 σε ρε μείζονα Κ218, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.
 • Κονσέρτο αρ.5 σε λα μείζονα Κ219, 1ο μέρος με cadenza και 2ομέρος.

Β) Βιόλα
Επιλογή ενός από τα παρακάτω κονσέρτα:

 • Ηοffmeister 1o μέρος με cadenza και 2ο μέρος.
 • Stamitz, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.

Γ) Βιολοντσέλο
Επιλογή ενός από τα παρακάτω κονσέρτα του Haydn:

 • Σε ρε μείζονα, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.
 • Σε ντο μείζονα 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.

Δ) Κοντραμπάσο
Dittersdorf κονσέρτο σε μι μείζονα 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.

Ε) Φλάουτο
Mozart κονσέρτο σε ρε μείζονα Κ314, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.

Ζ) Κλαρινέτο
Mozart κονσέρτο σε λα μείζονα Κ622, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος.

 • Ημερομηνία ακροάσεων: 4 & 5/12/2013, Ώρα: 13:00
  Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά.
 • Τόπος ακρόασης: Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα
 • Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι και 26/11/2013 και ώρα 14.00 στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία Διοίκησης (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64, Αθήνα), κατά τις ώρες 08.00 – 14.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας 210-3711330). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., τα ακόλουθα:
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή).
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας του υποψηφίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210.36.15.121
Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα