Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση για ακρόαση μουσικού στα Φαγκότα στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για

Μία (1) θέση μουσικού στα Φαγκότα με υποχρέωση στο Κόντρα Φαγκότο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθώς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

  1. MOZART: Κοντσέρτο για Φαγκότο και Ορχήστρα σε σι ύφεση Μείζονα ΚV 191 (1ο και 2ο μέρος χωρίς καντέντσες)
  2. C.M. von WEBER: Κοντσέρτο για Φαγκότο και Ορχήστρα σε Φα μείζονα, οp. 75 (2ο μέρος)
  3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:
18 /9/2015  Ώρα : 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα κοντσέρτα με πιανίστα (συνοδό) δικής τους επιλογής.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσες δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου 3ο όροφος, τηλ. 37.11.330) για έντυπα (ορχηστρικά) και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από 4/8/2015 μέχρι και 4/9/2015, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

Για να κατεβάσετε το έντυπο με τα ορχηστρικά πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : -Γραφείο Ο.Λ.Σ., κ. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210.36.15.121, Αρχιμήδους 16, 177-78 Καλλιθέα
-Πρωτόκολλο Ε.Λ.Σ., τηλ. 210 37 11 330