Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018

Αποτελέσματα ακρόασης νέων πιανιστών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ 2018

Ανακοινώνονται με αλφαβητική σειρά τα αποτελέσματα της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, για την επιλογή νέων πιανιστών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις συναυλίες νέων καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ, τον Νοέμβριο του 2018.

Επιτυχόντες με αλφαβητική σειρά

Αντζούς Ράμος Ζαφείρα
Βέννερ Νικόλαος
Παντής Διονύσης
Παππάς Νικόλας
Φαρμάκης Δημήτρης
Χωματσάς Στάθης

Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης

Μανιαδάκη Δέσποινα
Ράτη Παρασκευή

Οι επιτυχόντες θα συμμετέχουν σε τρεις συναυλίες που θα γίνουν στις 6, 13, 20/11 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ 2018.

Το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ 2018» εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

footer etpa