Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση για Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς_Βάκχαι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 2799/29.06.2018 Επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), προσκλήθηκε η εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων «Τρόπος: Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Μουσικής Τέχνης και του Πολιτισμού» να υποβάλλει καλλιτεχνική πρόταση και οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εκδήλωσης «BAKXAI» που θα λάβει χώρα στις 11 & 12 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική εκδήλωση ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής με τον τίτλο «Ημέρες Μουσικού Θεάτρου» που εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.