Lab μουσικού θεάτρου

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ - Εργαστήρια τεχνολογίας και μουσικού θεάτρου

Α' Κύκλος Ιούνιος -Οκτώβριος 2017 - Β' Κύκλος Φεβρουάριος -Ιούλιος 2018
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Lab Μουσικού Θεάτρου
Εργαστήρια τεχνολογίας και μουσικού θεάτρου
Ιούνιος - Οκτώβριος 2017 - Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή 30 καλλιτεχνών ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Lab Μουσικού Θεάτρου, και οι οποίοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στα ακόλουθα πεδία: μουσικό θέατρο, μουσική σύνθεση, sound art, σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής, οπτικές και εικαστικές τέχνες, γραφιστική, αρχιτεκτονική, σκηνογραφία, σχεδιασμός φωτισμού, φωτογραφία, κινηματογράφος, animation καθώς και συναφείς ειδικότητες.

Το Lab Μουσικού Θεάτρου θα εξερευνήσει τις ακουστικές, χωρικές και οπτικές δυνατότητες της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με τη χρήση Ψηφιακών Τεχνών, Διαδραστικών Μέσων και Προγραμματισμού.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εργαστούν εντατικά εντός του χώρου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ με στόχο τη δημιουργία μιας διαδραστικής, οπτικοακουστικής εγκατάστασης, ειδικά σχεδιασμένης για την Εναλλακτική Σκηνή. Το Lab Μουσικού Θεάτρου θα συγκροτηθεί από δύο ομάδες εργασίας οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο μελέτης την ηχητική και την οπτική προσέγγιση του έργου αντίστοιχα.

Οι δύο ομάδες θα συνεργαστούν μεταξύ τους για την παραγωγή μιας κοινής οπτικοακουστικής εγκατάστασης, η παρουσίαση της οποίας θα πραγματοποιηθεί, ακριβώς μετά τη λήξη του εργαστηρίου, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εργαστηρίου: Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιουνίου, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουλίου, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουλίου, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 1 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία της τελικής παρουσίασης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εισηγητές: Σταύρος Γασπαράτος (συνθέτης, sound artist), Τάσος Κανέλλος (Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Computation), Δρ. Άννα Λάσκαρη (Διπλ. Aρχιτέκτων Μηχανικός, ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής, MSc Computation, PhD)

*Ακολουθούν οι πληροφορίες και όροι συμμετοχής εργαστηρίων. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Κατεύθυνση οπτικής προσέγγισης Lab Μουσικού Θεάτρου

Με συντονιστές/εισηγητές τους αρχιτέκτονες Τάσο Κανέλλο και Άννα Λάσκαρη, η ομάδα θα ασχοληθεί με το οπτικό και εικαστικό σκέλος του έργου. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν μεθόδους καταγραφής, σύνθεσης, επεξεργασίας και μετασχηματισμού δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ψηφιακών υπολογιστικών μέσων και προγραμματιστικών τεχνικών για την παραγωγή δυναμικών διατάξεων με εικαστική και χωρική έκφραση.

Μεθοδολογικά, η προσέγγιση θα αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα:

1. Παραμετρικός ορισμός δυναμικά παραγόμενου περιεχομένου (εικαστικού, χωρικού, κινητικού) βάσει κανόνων, ώστε να προσδιοριστεί το εκφραστικό εύρος του τελικού αποτελέσματος.

2. Έλεγχος του παραμετρικού περιεχομένου μέσω γενεσιουργών διαδικασιών που περιγράφονται αλγοριθμικά και ενσωματώνουν στοιχεία πολυπλοκότητας και προσαρμοστικότητας.

3. Τροφοδότηση των γενεσιουργών διαδικασιών με δεδομένα που εξάγονται από δυναμικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα σε πραγματικό χρόνο (π.χ. ηχητικό περιβάλλον, ανθρώπινη δραστηριότητα) για την εισαγωγή διαδραστικών χαρακτηριστικών στο έργο.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ομάδα εργασίας με αντικείμενο την οπτική προσέγγιση, θα παρακολουθήσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού Processing στα πλαίσια του εργαστηρίου.

Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία μιας ζωντανής διαδραστικής σκηνής που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ υλικού και ψηφιακού και που λειτουργεί αδιάσπαστα με τον ήχο, τους performers και τους θεατές σε ένα ενιαίο οπτικοακουστικό σύνολο. Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και η πειραματική υπολογιστική προσέγγιση στοχεύουν στην επέκταση των εκφραστικών μέσων και στον εντοπισμό νέων οργανωτικών δομών και μορφών παραστατικότητας και δραματοποίησης στο μουσικό θέατρο.

Η συγκεκριμένη ομάδα θα στελεχωθεί από άτομα που προέρχονται από δημιουργικούς εικαστικούς κλάδους (π.χ. οπτικές και εικαστικές τέχνες, γραφιστική, αρχιτεκτονική, σκηνογραφία, σχεδιασμός φωτισμού, φωτογραφία, κινηματογράφος, animation, κ.ο.κ.), τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένα με τη χρήση ψηφιακών μέσων για την παραγωγή δισδιάστατου και τρισδιάστατου οπτικού περιεχομένου και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν δυνατότητες υπολογιστικών προσεγγίσεων στο έργο τους.

Εισηγητές: Τάσος Κανέλλος (Διπλ. Aρχιτέκτων Mηχανικός, MSc Computation), Δρ. Άννα Λάσκαρη (Διπλ. Aρχιτέκτων Mηχανικός, ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής, MSc Computation, PhD)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 συμμετέχοντες

Κατεύθυνση ηχητικής προσέγγισης Lab Μουσικού Θεάτρου

Με συντονιστή/εισηγητή το Σταύρο Γασπαράτο (συνθέτη/sound artist), η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για το ηχητικό/μουσικό σκέλος του έργου. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τρόπους αλληλεπίδρασης του φυσικού ήχου με τον ψηφιακό κόσμο και την οργανική χρήση της τεχνολογίας σαν εργαλείο σύνθεσης και ερμηνείας, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδραστικής ηχητικής/μουσικής εγκατάστασης.

Μεθοδολογικά, η προσέγγιση θα αναπτυχθεί στα παρακάτω επίπεδα:

1. Ζωντανή ψηφιακή επεξεργασία του ήχου ως εργαλείου σύνθεσης

2. Χρήση του υπολογιστή και του λογισμικού μουσικής ως μουσικό όργανο

3. Ο φυσικός ήχος ως μέσο χειρισμού ηλεκτρονικών πηγών ήχου μέσω της χρήσης συμβατικών μικροφώνων και μικροφώνων επαφής

4. Η κίνηση του ήχου στον χώρο ως στοιχείου της μουσικής/ηχητικής σύνθεσης

5. Αλληλεπίδραση ήχου και εικόνας

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ομάδα εργασίας με αντικείμενο την ηχητική προσέγγιση, θα εξερευνήσουν τις δυνατότητες και εφαρμογές των προγραμμάτων Ableton Live και Max for Live.

Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία ενός μουσικού/ηχητικού έργου υπό τη μορφή διαδραστικής μουσικής εγκατάστασης, το οποίο αξιοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα θα συνεισφέρει στην επέκταση των εκφραστικών μέσων στο μουσικό θέατρο.

Η συγκεκριμένη ομάδα θα στελεχωθεί από άτομα που προέρχονται από δημιουργικούς μουσικούς και ηχητικούς κλάδους (μουσικό θέατρο, μουσική, sound art, σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής, κ.ο.κ.), τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένα με ένα τουλάχιστον λογισμικό μουσικής (Digital Audio Workstation).

Εισηγητής: Σταύρος Γασπαράτος (συνθέτης, sound artist)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 συμμετέχοντες

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με θέμα αλληλογραφίας Lab Μουσικού Θεάτρου_Ονοματεπώνυμο_Ηχητική Προσέγγιση ή Lab Μουσικού Θεάτρου_Ονοματεπώνυμο_Οπτική Προσέγγιση, αντιστοίχως. Στην περίπτωση που τα επισυναπτόμενα αρχεία υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο επισύναψης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν συγκεντρωμένα όλα τα αρχεία μέσω wetransfer συνοδευόμενα από το ονοματεπώνυμο του/της ενδιαφερομένου/ης.

Στην περίπτωση που το συνοδευτικό υλικό είναι πολύ μεγάλο ή διαθέσιμο μόνο σε φυσική μορφή, μπορεί να σταλεί συμπληρωματικός φάκελος με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Lab Μουσικού Θεάτρου: Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων
Εθνική Λυρική Σκηνή / ΚΠΙΣΝ
Λεωφόρος Συγγρού 364
Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα / Αθήνα
Με διευκρίνιση Οπτική Προσέγγιση ή Ηχητική Προσέγγιση

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 20 Απριλίου 2017 και ώρα 5μμ.

Οι τριάντα (30) επιλεγμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του εργαστηρίου χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι επιτυχόντες οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις του εργαστηρίου καθώς και στην τελική παρουσίαση. Σε περίπτωση απουσίας από τις προγραμματισμένες συναντήσεις η Ε.Λ.Σ. δύναται να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή του/της στο εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες δεν θα λάβουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Lab Μουσικού Θεάτρου.

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 έτος ηλικίας τους μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, στις 20 Απριλίου 2017 και ώρα 5μμ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Φόρμα συμμετοχής
- Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (αρχείο doc, docx ή pdf)
- Artist statement (έως 500 λέξεις, αρχείο doc, docx ή pdf)
- Δείγμα μουσικού/ηχητικού ή οπτικού/εικαστικού περιεχομένου
- Σύντομη περιγραφή, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν την συμμετοχή. στο Lab Μουσικού Θεάτρου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ (έως 1000 λέξεις, αρχείο doc, docx ή pdf only)

Όροι και Προϋποθέσεις

* Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα αρχεία θα πρέπει να έχουν μια από τις παρακάτω μορφές: .zip .xls .gif .aac .mpeg-1 .mkv .rar .jpg .mp3 .mpeg-2 .mov .txt .doc .png .mp4 .vod .mwv .pdf .docx .jpeg .flv .wav .m4v .swf

* Η υποβολή αίτησης συμμετοχής δεν εγγυάται την ένταξη του υποψηφίου στο εργαστήριο Lab Μουσικού Θεάτρου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.

* Η Εναλλακτική Σκηνή και το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν εξηγήσεις για την απόρριψη μιας αίτησης συμμετοχής.

* Η Εναλλακτική Σκηνή και το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα διανείμει το υλικό και το περιεχόμενο της κάθε αίτησης συμμετοχής

* Η Εναλλακτική Σκηνή και το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ δεν είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν το υλικό και το περιεχόμενο της κάθε αίτησης συμμετοχής, στην περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ.

* Ενημέρωση για την αποδοχή ή την απόρριψη συμμετοχής θα αποσταλεί αποκλειστικά μέσω e-mail.

* Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μέσω e-mail. Παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη Lab Μουσικού Θεάτρου.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τους συντονιστές του Lab Μουσικού Θεάτρου, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εναλλακτικής Σκηνής και την Συντονίστρια Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της Ε.Λ.Σ.
--------------

*Ανακοίνωση: Λίστα καλλιτεχνών που επελέγησαν για το LAB Μουσικού Θεάτρου

Οι 30 καλλιτέχνες που επελέγησαν για το Lab Μουσικού Θεάτρου (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2017), το οποίο θα εμψυχωθεί από τους Σταύρο Γασπαράτο, Τάσο Κανέλλο και Άννα Λάσκαρη, είναι οι εξής:

Ηχητική προσέγγιση:

Sebastien Seixas
Nalyssa Green
Άγγελος Μπούσμπουρας
Μάνος Αντωνιάδης
Γιώργος Χανός
Δάφνη Τσιούνη
Ελένη Καβούκη
Μάρκος Σπανουδάκης
Πάνος Τσίγγος
Παύλος Γκούσιος
Περικλής Λαζάρου
Σταμάτης Φουσέκης
Σταύρος Γιαγκούλης
Τόνια Παπακωνσταντίνου
Ανθή Δαμβουνέλη

Οπτική προσέγγιση:

Τσιρέπα Αικατερίνη
Τρούσα Δήμητρα
Γιακουμάτου Ιωάννα
Πολιτάκης Αλέξανδρος
Λέκκου Λένα
Ζάχος Δημήτριος
Μανουσιάκης Δημήτρης
Ζουμπουλάκη Τατιάννα
Παπαδοπούλου Βερόνικα
Κοτσάνου Μαριάννα
Διακάκη Ζωή
Αϊβατζίδης Ιωάννης
Αποστολάκη Ερμίνα
Ηλιοπούλου Δανάη
Πούλη Κωνσταντίνα

Περιγραφή εργαστηρίου: Ερευνητικό εργαστήριο με αντικείμενο τη σχέση μεταξύ μουσικού θεάτρου και τεχνολογίας ήχου και εικόνας. Θα διερευνηθούν οι ακουστικές και χωρικές δυνατότητες της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, μέσω των Ψηφιακών Τεχνών, των Διαδραστικών Μέσων και του Προγραμματισμού.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με εξειδίκευση και ενδιαφέρον στα μέσα ήχου και εικόνας (μουσική, ηλεκτροακουστική μουσική, ακουστική χώρων, ηλεκτρονική μουσική), στην αρχιτεκτονική, στα εικαστικά, στον κινηματογράφο και στο μουσικό θέατρο. Οι συμμετέχοντες εργάζονται εντατικά εντός του χώρου της Εναλλακτικής Σκηνής, εστιάζοντας στην πρακτική έρευνα, για να συνδημιουργήσουν μία διαδραστική οπτικοακουστική εγκατάσταση, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σκηνής. Η λήξη του εργαστηρίου θα ακολουθηθεί από την παρουσίαση της οπτικοακουστικής εγκατάστασης στο ευρύ κοινό, το Φθινόπωρο του 2017.

Εμψύχωση: Σταύρος Γασπαράτος, Τάσος Κανέλλος, Άννα Λάσκαρη

Υποστηρικτής:Ableton logo

Χορηγοί