Εργαστήριο ηχοθεραπείας και μουσικοθεραπείας

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ - Ερευνητικά κοινωνικά προγράμματα

Εργαστήριο Μουσικοθεραπείας: Νοέμβριος-Απρίλιος 2017
Εργαστήριο Ηχοθεραπείας: Φεβρουάριος-Μάιος 2017

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες για την ακουστοαπτική μουσική αντίληψη στο Άσυλο ανιάτων.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει ένα ερευνητικό πρόγραμμα ακουστο-απτικής μουσικής αντίληψης που περιλαμβάνει δύο μορφές θεραπευτικών προσεγγίσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της κλινικής κατάστασης κάθε ασθενή που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι εβδομαδιαίες συνεδρίες έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη ατόμων με κιναισθητικές διαταραχές και αναπηρίες, εντός του χώρου του Ασύλου ανιάτων στην Κυψέλη.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη και η βελτίωση ψυχοσωματικών καταστάσεων ασθενών με χρόνια νοσήματα, με βάση την κινησιολογική, ψυχολογική και νοητική διαφορετικότητα των θεραπευόμενων, καθώς και το περιβάλλον υποστήριξης.

Με δεδομένο ότι οι ήχοι και οι μουσικές δονήσεις ενεργοποιούν το ακουστικό και σωματοαισθητικό σύστημα, οι εμψυχωτές θα εργαστούν για την βελτίωση της μουσικής εμπειρίας των ασθενών.

Εμψυχωτές δράσης:
Μάρθα Παπαδόγιαννη Κουραντή
Έλσα Κούντιγκ

Χορηγοί