Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για ανάθεση_Βάκχαι του Ιάννη Ξεκάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 2846/04.07.2018 Απόφαση ανάθεσης) στην εταιρεία «Τρόπος: Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Μουσικής Τέχνης και του Πολιτισμού» (ΑΦΜ: 998412617, ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών) για τη συμπαραγωγή της πρωτότυπης καλλιτεχνικής παραγωγής «Ιάννη Ξενάκη: Bάκχαι» (11-12.07.2018) της ενότητας προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής «ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.