Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων του Άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος και των λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε εδώ