Παρασκευή, 24 Μαϊος 2024

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ηχητικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Sub 4.12 Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΛΣ»

 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, ανακοινώνει την προκήρυξη Πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Απευθείας Ανάθεση» για την «Προμήθεια Ηχητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΛΣ» του Έργου «Sub. 4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ». 
 
Δείτε την πρόσκληση εδώ
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07.06.2024 και ώρα 15:00