Δευτέρα, 01 Απριλίου 2024

Απόφαση ΔΣ-ΕΛΣ σχετικά με την έγκριση του οριστικού πίνακα υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2024-2025»

Απόφαση ΔΣ-ΕΛΣ 70/26-03-2024 σχετικά με την έγκριση του οριστικού πίνακα υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. πρωτ. 3061/27-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν ελεύθερο επαγγελματία ως εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2024-2025» (ΕΣΠΑ 2021-2027).

 

Διαβάστε την απόφαση εδώ