Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΠΟΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3/2024

 

Σειρά διαγωνιζόμενων σύμφωνα με τον αριθμ. Πρωτ. της αίτησης τους

 

1. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 259/27-12-23
2. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 269/28-12-23
3. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 283/29-12-23
4. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 258/22-12-23
5. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 282/29-12-23
6. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 256/20-12-23
7. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 267/28-12-23
8. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 253/18-12-23
9. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 257/21-12-23
10. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΛΣ 274/29-12-23