Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 704/16.01.2024 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής»

 

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 704/16.01.2024 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής»

Διαβάστε τις διευκρινίσεις της Διακήρυξης εδώ