Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.14102/05.10.2023 και αντικείμενο «Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης υλικού προβολής των παραγωγών της ΕΛΣ ετών 2023-2025»

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.14102/05.10.2023 και αντικείμενο «Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης υλικού προβολής των παραγωγών της ΕΛΣ ετών 2023-2025».

 

Διαβάστε την Παροχή διευκρινίσεων της Διακήρυξης εδώ