Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση του συστήματος υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης»

 «Υπ. αριθμ. 14209/06.10.2023 Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση του συστήματος υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»

Διαβάστε τη Διακήρυξη εδώ

Διαβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ