Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023

Αποτελέσματα ακρόασης για την κάλυψη των καλλιτεχνικών αναγκών του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Την Πέµπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023, στα γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364, 176 74), συνήλθε η επιτροπή της από 16/12/22 ανακοινωθείσας ακρόασης. Η επιτροπή ακρόασης κατέληξε στην επιλογή των παρακάτω πέντε (5) χορευτών για την κάλυψη των καλλιτεχνικών αναγκών του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

 

 

Stefano Pietragalla
Kaito Takahashi
Chase Vining
Δέσποινα Χρυσοστόµου
Ruika Yokoyama