Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία της επικράτειας για τα μέλη της περιοδεύουσας ομάδας της καλλιτεχνικής παραγωγής της Ε.Λ.Σ. «η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία της επικράτειας για τα μέλη της περιοδεύουσας ομάδας της καλλιτεχνικής παραγωγής της Ε.Λ.Σ. «η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ», στο πλαίσιο του ΥΕ 1 «Δαπάνες προετοιμασίας ψηφιακής & δια ζώσης παράστασης – Οργάνωση & υλοποίηση της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010734, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 
Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης εδνιαφέροντος εδώ 
 
ESPA EDUCATION