Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ"

 «Υπ. αριθμ. 10605/14.11.2022 Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ», με εκτιμώμενη αξία 75.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 75.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)»

 

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ