Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση σχετικά με την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Specials Digital IKE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

 Ανακοίνωση σχετικά με την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Specials Digital IKE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εκδήλωσης «Νeapoly»

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ