Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της ΟΛΣ

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων, μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού) ως εξής:
3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στις Τρομπέτες
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα Όμποε
 
Παρακαλούμε δείτε την προκήρυξη εδώ