Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση τροποποίησης ανάθεσης Arte Atene

 

Ανακοίνωση  

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της απευθείας ανάθεσης (υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 4187/20.09.2021 Τροποποίηση Απόφασης ανάθεσης) στην εταιρεία «ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» (ΑΦΜ: 036965540, ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου) για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών και συντελεστών που αφορά στην πραγματοποίηση του μουσικού παραμυθιού με τίτλο «Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας», που θα λάβει χώρα σε επιλεγμένο χώρο του δήμου Αλίμου κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021 (το απώτατο έως τις 31-12-2021) τις εξής ημερομηνίες 8-9-10 Οκτωβρίου 2021, όπως ορίστηκαν κατόπιν συνεννόησης με τους συντελεστές και τους Δήμους (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19).

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

 footer