Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς / «Μουσικές Παραστάσεις»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 1645/31.03.2021 Επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), προσκλήθηκε η εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων «ΤΕΧΝΗΣ Πολιτεία ΑΜΚΕ» να υποβάλλει οικονομική προσφορά για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής παραγωγής «Μουσικές Παραστάσεις» που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λυρικός Νότος στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικές Παραστάσεις» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA