Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

ANAKOIΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΧΟΡΕΥΤΩΝ

 

 Ανακοινώνονται νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της αναβληθείσας, λόγω κορωνοϊού, ακρόασης χορευτών με αρ. πρωτ. 247/21.1.20.
Ως νέες ημερομηνίες ακρόασης ορίζονται οι 27 και 28 Ιουλίου 2020.
Η αποστολή των προσκλήσεων και του προγράμματος της ακρόασης στους υποψήφιους που έχουν επιλεγεί θα γίνει έως την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020.