Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Ε.Λ.Σ.»

 Διευκρινίσεις επί της υπ` αριθμ. 1211/04-03-2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο: «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» και το ESPD σε μορφή xml.

Παροχή διευκρινίσεων

ESPD xml