Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση για Ακρόαση Χορευτών

 Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων για την με αριθμό πρωτοκόλλου 247/21-1-2020 ανακοινωθείσα ακρόαση χορευτών, ανακοινώνεται ότι οι προσκλήσεις καθώς και το πρόγραμμα της ακρόασης θα αποσταλούν στους χορευτές που θα προεπιλεγούν έως το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.