Τετάρτη, 08 Μαϊος 2019

Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής καλλιτεχνικής πρότασης και οικονομικής προσφοράς / Η πρώτη αγάπη

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 1939/08.05.2018 Επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, προσκλήθηκε η εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων «ARTE ATENE– ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» να υποβάλλει καλλιτεχνική πρόταση και οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εκδήλωσης «Η πρώτη αγάπη» που θα λάβει χώρα στις 23, 24, 29, 30 Μαΐου 2019 στην αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική εκδήλωση ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής με τον τίτλο «Ημέρες Μουσικού Θεάτρου» που εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

footer