Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 169.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ. αριθμ. 238/22-01-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 169.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

2019_PROK_TEXN.pdf

2019_DIAKHR_TEXN.pdf

TEYD.pdf