Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο: «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ' αριθμ. 37/07-01-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 300.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 60.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

2018_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ_ΑΔΑΜ.pdf
ΕΕΕΣ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ(ΑΔΑΜ).pdf