Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2014

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία (1) θέση μουσικού στα Βιολιά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, καθώς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2013-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε 2 γύρους ως εξής:

A’ Γύρος:

  1. Μozart: Ένα (1) από τα Κοντσέρτα για βιολί Νο 4 in D major KV 218, No 5 in Amajor, KV 219 το πρώτο μέρος με Kadenza.
  2. Ορχηστρικά

Β΄ Γύρος:

  1. Ένα από τα κοντσέρτα: Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tschaikovsky, Sibelius, το πρώτο μέρος (με Kadenza).
  2. Ορχηστρικά

Στο Β΄ γύρο θα διαγωνισθούν όσοι προκριθούν από τον Α΄ Γύρο.

Τα μουσικά αποσπάσματα (ορχηστρικά) θα δίδονται στους υποψηφίους από το Πρωτόκολλο της ΕΛΣ από τις 9/1/2014.

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:
4/2/2014 Ώρα : 14:00

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στις 4/2/2014 κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν δικό τους πιανίστα (συνοδό), εφόσον το δηλώσουν στην αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Διεύθυνσης Σκηνής (τηλ. 210 3601225 & 210 3633194), λίγες ημέρες πριν το διαγωνισμό, προκειμένου να ενημερωθούν για την δοκιμή-ες με τον πιανίστα της Ε.Λ.Σ.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών Χορωδίας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσματζόγλου 3ος όροφος, τηλ. 3711330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από 9/1/2014 μέχρι και 29/1/2014, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Δ. Αθηναίων κ.λπ.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3615121
Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα