Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Προκηρύξεις ΕΛΣ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο :"Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης"

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2: « Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων »