Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Συνέχιση υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών e-Audition»

Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνεχίζει την πορεία υλοποίησης του νέου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών e-Audition».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας νέοι καλλιτέχνες-δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ΕΛΣ δείγματα της δουλειάς τους προς τον σκοπό επιλογής τους για συνεργασία με την ΕΛΣ σε μελλοντικές παραγωγές της. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνεται και πιο εξειδικευμένα μέσω διαγωνισμών που θα συμβαίνουν μέσω του portal στην ΕΛΣ, προκειμένου αυτές να υιοθετηθούν από τον οργανισμό. Για παράδειγμα, με την ευκαιρία προγραμματισμού μιας νέας όπερας, η ΕΛΣ θα μπορεί ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για προτάσεις σκηνικών, κοστουμιών, σκηνοθεσίας, αλλά και ακροάσεις ερμηνευτών. Οι ιδέες, οι προτάσεις και τα ηχητικά δείγματα των ακροάσεων θα υποβάλλονται μέσω του portal. Με το e-Audition θα δίνεται η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες που κατοικούν στην επαρχία ή στο εξωτερικό να κάνουν γνωστή τη δουλεία τους στην ΕΛΣ και κατ’ επέκταση στο κοινό μέσω των παραγωγών στις οποίες θα επιλεγούν για να συμμετέχουν. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μια δυναμική παραγωγή νέων ταλέντων στο χώρο της Λυρικής Τέχνης.

Παράλληλα, μέσω τρισδιάστατης εφαρμογής που θα λειτουργεί μέσα από το e-Audition, δείγματα της δουλειάς νέων καλλιτεχνών θα εκτίθενται μέσα από την εφαρμογή αυτή, προβάλλοντας έτσι τις προτάσεις των δημιουργών στο διαδίκτυο και μέσω ενός τρισδιάστατου εικονικού κόσμου της τέχνης.

Στο πλαίσιο του έργου το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο 2013, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις, σε δύο πόλεις της Ελλάδας όπου συναντάται πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα, με σκοπό την ενημέρωση και ενεργοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιφέρειας.

espa e audition

Η δράση «Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών e-Audition»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης