Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση για ακρόαση μουσικού στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για:

Μία (1) θέση μουσικού στα Φαγκότα με υποχρέωση και στο Κόντρα Φαγκότο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθώς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2013-2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

  1. MOZART: Κοντσέρτο για Φαγκότο και Ορχήστρα σε σι ύφεση Μείζονα ΚV 191 (1ο και 2ο μέρος χωρίς καντέντσες)
  2. C.M. von WEBER: Κοντσέρτο για Φαγκότο και Ορχήστρα σε Φα μείζονα, οp. 75 (2ο μέρος)
  3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:
11 /9/2013  Ώρα : 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα κοντσέρτα με τον ίδιο/α πιανίστα (συνοδό), ο οποίος/α θα ορισθεί από την Ε.Λ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Δ/νσης Σκηνής (τηλ. 210 3601225), προκειμένου να ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα της δοκιμής που θα έχουν με τον/η πιανίστα.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από 24/7/2013 μέχρι και 3/9/2013, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Δ. Αθηναίων κ.λπ.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από το φορέα εργασίας τους.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3615121
Αρχιμήδους 16, 177-78 Καλλιθέα