Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015

Αποτελέσματα του διαγωνισμού για νέους λιμπρετίστες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (13/07/2015) ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΛΙΜΠΡΕΤΙΣΤΕΣ

Μέλη επιτροπής:
Νέστωρ Ταίηλορ, Καλλιτεχνικός σύμβουλος
Νίκος Δοντάς, Υπεύθυνος τομέα δραματολογίας
Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σκηνοθέτης
Μαρία Κουσουνή, Χορογράφος

Υποψήφιοι:
Αιμιλία Βασιλακάκη, Μαριβίτα Γραμματικάκη, Αλεξάνδρα Κατσαρού,
Μαρία-Αναΐς Κώνστα, Γιάννης Φίλιας και Νίκη Χαζιράκη

Ανάθεση:
Αιμιλία Βασιλακάκη