Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στα Kρουστά

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στις 5/7/2016 στα Κρουστά προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας κατά την περίοδο 2016-2017.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

  1. Υποχρεωτικά έργα :
    α) André Jolivet: Κοντσέρτο για κρουστά [Concerto pour percussion], γ’ μέρος (με συνοδεία πιάνου)
    β) Bent Lylloff: Σπουδή για ταμπούρο, «Arhus» Σπουδή αρ. 9 [Etude for snare drum, "Arhus", étude no.9]
  2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης:
5 / 7 / 2016  Ώρα : 10:00 π.μ.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσες δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στις 5/7/2016 κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα παίξουν με τα όργανα της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ. Επίσης, στο υποχρεωτικό κοντσέρτο του Jolivet θα παίξουν με τη συνοδεία πιανίστα δικής τους επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ο όροφος, τηλ. 210 37 11 330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες, από 6 / 6 / 16 μέχρι και 27 / 6 /2016, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση και μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (ΕΡΤ, Δ. Αθηναίων κ.λπ.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από το φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 361 5121
Αρχιμήδους 16-177-78 Καλλιθέα

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ