Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση ακρόασης χορευτή - Δεκέμβριος 2016

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ακρόαση για την πρόσληψη ενός χορευτή, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016. Συνημμένες θα βρείτε την ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την αίτηση συμμετοχής, που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί έως την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 14.00, στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ.