Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Προμήθεια Υπολογιστών

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Προμήθεια Υπολογιστών". Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διακήρυξη διαγωνισμού - Προμήθεια Υπολογιστών