Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Υπολογιστών"

Διευκρινίζεται ότι οι προς προμήθεια υπολογιστές απαιτείται να έχουν επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

 

  1. Προεγκατεστημένο λογισμικό Windows 10 PROFESSIONAL
  2. Eπιθυμητή οπτική μονάδα DVD-RW

Για τις αναλυτικές πληροφορίες του διαγωνισμού, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διακήρυξη διαγωνισμού - Προμήθεια Υπολογιστών