Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017

Επιτυχόντες ακρόασης για την παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Ηλέκτρα»

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ακρόασης για την παραγωγή της ΕΛΣ Ηλέκτρα:

 

Ρόλος MAGD 1: Σπιτάδη Χρυσάνθη
Ρόλος MAGD 3: Παπαλεξίου Μαρισία
Ρόλος MAGD 5: Άγονος

Τα μέλη της επιτροπής:

  1. Βασίλης Χριστόπουλος, Αρχιμουσικός
  2. Παναγής Παγουλάτος, Διευθυντής Σκηνής
  3. Σοφία Ταμβακοπούλου, Υπεύθυνη Σπουδών