Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα της ΕΛΣ

Σε συνέχεια της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/384770/31985/30307/2065/25-9-2017 Απόφασης – Προκήρυξης (ΑΔΑ:ΨΒΝΡ4653Π4 – ΛΙΓ) για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού

Κόρνο Κορυφαίος Α΄-Κατηγορία 3η , στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής, σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση της ως άνω θέσης ξεκινά στις 9-10-2017 και λήγει στις 7-11-2017.

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη σύμφωνα με το Π.Δ. 76/93, ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/99, θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Ενα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό
  R.STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο Νο 1
  Ολόκληρο.
 2. Ενα μουσικό έργο κατ΄ επιλογή του υποψηφίου.
  Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν σε 2 αντίτυπα το κατ΄ επιλογήν τους μουσικό έργο.
 3. Την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ΄ επιλογή της Επιτροπής, από τα δυσκολότερα μουσικά μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλολογίας.
  Τα μουσικά αποσπάσματα (ορχηστρικά) θα δίδονται στους υποψηφίους από το Γραφείο της Ο.Λ.Σ. από το γραφείο της Ορχήστρας που βρίσκεται, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», 5ος όροφος, από Δευτέρα - Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.00 μ.μ (τηλ. Tel: +30 213 0885791).
 4. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)
  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το δικό τους πιανίστα (συνοδό).

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:

 • Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 15/11/2017
  Ώρα : 10:00

Τόπος Ακρόασης:

 • Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας που βρίσκεται, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», 5ος όροφος.
 • Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με αλφαβητική σειρά. Για πληροφορίες σχετικά με την ώρα προσέλευσης τους να επικοινωνήσουν με την κα. Αγγελοπούλου στις 14/11/2017.

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στο γραφείο της Ορχήστρας που βρίσκεται, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», 5ος όροφος,, αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από το γραφείο της Ορχήστρας που βρίσκεται, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», 5ος όροφος, από Δευτέρα - Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.00 μ.μ (τηλ. Tel: +30 213 0885791).

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού. Αντίγραφο ταυτότητας του καθώς και δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Πληροφορίες από 9/10/2017 θα δίδονται από το Γραφείο της Ο.Λ.Σ., από την γραμματέα της Ορχήστρας, κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας +30 213 0885791.