Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων του Άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για παροχή υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

 Παρακαλώ βρείτε συνημμένα τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ_ΑΔΑΜ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ.pdf