Εργαστήριο μουσικής στο Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού

Το Εργαστήριο Μουσικής στην ανδρική πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού συνεχίζεται με έναν τέταρτο κύκλο συναντήσεων. Μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2019, οι συμμετέχοντες από όλες τις πτέρυγες του Καταστήματος Κράτησης θα πειραματιστούν με τον ήχο και τη μουσική. Μέσα από τον πειραματισμό και με την καθοδήγηση έμπειρων μουσικών, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές μουσικές και ερμηνευτικές δεξιότητες.
Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με μια συναυλία όπου οι κρατούμενοι ερμηνεύουν τις συνθέσεις οι ίδιοι. Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας καθώς και της ελεύθερης έκφρασης των συμμετεχόντων.