Εδώ

Εργαστήριο θεάτρου και μουσικής σε συνεργασία με τη «Σχεδία-περιοδικό δρόμου», το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης δήμου Αθηναίων και την Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων. Με την υποστήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων.