Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με αντικείμενο: "Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της ΕΛΣ"

Υπ’ αριθμ. 3043/17-07-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.505,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: "Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της ΕΛΣ".

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:
2018_ΤΕΥΔ_ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ_final.pdf
2018_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ_ΨΒΦ6469ΗΓΨ-ΓΣ7_ΑΔΑΜ.pdf