Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

Διευκρίνιση για τη συμμετοχή στην ακρόαση χορωδών

 

Εάν ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος της τάξης Μονωδίας αλλά οι διπλωματικές του εξετάσεις είναι προγραμματισμένες σε ημερομηνία κατά την περίοδο των αιτήσεων και μετά από τις 13/6 , θα πρέπει να καταθέσει έγγραφο από το ωδείο που να βεβαιώνει ότι είναι τελειόφοιτος της τάξης Μονωδίας και η παρουσίαση του διπλώματος θα γίνει σε ημερομηνία μετά από την ακρόαση της ΕΛΣ.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη συνεργασία με την ΕΛΣ παραμένει η κατοχή αναγνωρισμένου διπλώματος μονωδίας Ωδείου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.