Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της ΕΛΣ»

 Υπ. αριθμ. 17497/06.12.2023 Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της ΕΛΣ», με εκτιμώμενη αξία 102.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

 

Διαβάστε τη Διακήρυξη διαγωνισμού εδώ

Διαβάστε την περίληψη εδώ