Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 15382/31.10.2023 και τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

 

«Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 15382/31.10.2023 και τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

 

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις εδώ