Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης υλικού προβολής των παραγωγών της ΕΛΣ ετών 2023-2025"

 «Υπ. αριθμ. 14102/05.10.2023 Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης υλικού προβολής των παραγωγών της ΕΛΣ ετών 2023-2025» με εκτιμώμενη αξία: 73.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»

 

Διαβάστε τη Διακήρυξη Διαγωνισμού εδώ

Διαβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ