Τετάρτη, 10 Μαϊος 2023

Ανακοίνωση ανάθεσης / ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 7901/16.05.2023 Απόφαση ανάθεσης) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ» (ΑΦΜ: 997169295, ΔΟΥ: Ψυχικού) για τη χορογραφία και την εξασφάλιση συμμετοχής καλλιτεχνών – συντελεστών του Μουσικού Παραμυθιού «Ονειροχρόνος», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στις 16, 17, 18 Ιουνίου 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

espa