Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Transmedia Labworks: Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος στο εργαστήριο πρακτικής έρευνας, Transmedia Labworks με αντικείμενο τη σχέση μεταξύ Όπερας και Ψηφιακών Τεχνών, Διαδραστικών Μέσων και Προγραμματισμού.

Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τους συντονιστές του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Transmedia Labworks σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ.

Λόγω αυξημένης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέχρι τις 20 Αυγούστου 2018.