Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 10605/14-11-2022 και τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ»

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ. 10605/14-11-2022 Διακήρυξης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ»

 

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης εδώ